2009-06-24

Son bak

Al ooit gehoor van "sit in die son en ballas bak"?

Ontmoet die oorspronklike stigterslid daarvan!

0 comments:

© 2006 onwards The HMVH Corporation BBS Online.
Any part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission... ons gee nie 'n fok om nie!